Het een en ander over de schuldsanering

  Het een en ander over de schuldsanering

  In deze korte tekst, die zal bestaan uit een drietal losse alinea’s, zal u het een en ander verteld worden over de schuldsanering. De beste manier om iets over de schuldsanering te weten te komen is door het lezen van een verhaal dat gebaseerd is op ervaringen met de schuldsanering. De schrijfster van deze tekst heeft meerdere jaren in de schuldsanering gezeten en met het schrijven van deze tekst hoopt zij dan ook een inzicht te kunnen geven in de kern van de zaak. Het is namelijk zo dat er rondom het thema ‘schuldsanering’ altijd heel veel vooroordelen hangen die vaak enkel op leugens zijn gebaseerd. Dit is heel erg jammer want voor veel mensen is de schuldsanering dan wel zwaar, het betekent daarnaast ook dat de problemen aangepakt worden en dat er aan het einde van dit intensieve traject weer licht in het duisternis begint te schijnen. Zo heb ik dat althans wel mogen ervaren. In deze tekst wil ik daar verslag van uitbrengen zodat u op die manier iets meer te weten komt over de schuldsanering waar in Nederland talloze mensen gebruik van moeten maken. Dat is uiteraard niet iets om trots op te zijn maar het betekent daarmee niet meteen dat het dan ook altijd je eigen schuld is. Als ik door middel van het schrijven van deze tekst daar verandering in zou kunnen brengen dan zou ik dat een hele prestatie vinden waar ik met recht trots op zou zijn. Ik vind namelijk dat de mensen die van een dergelijk traject gebruikmaken vaak over een kam worden geschoren met luilakken, nozems en ander schorriemorrie terwijl zij dat toch echt niet verdienen. Ik kan het weten want ik heb jarenlang moeten aanhoren dat het mijn eigen schuld was dat ik in de schuldsanering zat. Ik kan u een ding vertellen; ik heb nog nooit iemand ontmoet die er in zijn leven naar had gestreefd om te eindigen in de schuldsanering en daarom vind ik het ook een absoluut dieptepunt wanneer iemands gedachten in dergelijke bewoordingen tot uitdrukking komen.

  Wie komt in de schuldsanering?

  Heel veel mensen denken dat zij van je lang zal ze leven niet in de schuldsanering terecht zouden kunnen komen. Dat is iets wat ik graag stante pede naar het rijk der fabelen zou willen verwijzen want grotere kolder als deze lariekoek is zowel in stad als ommeland niet te vinden. Ik wil u er dan ook graag kond van geven dat het werkelijk iedereen kan overkomen. Ik zal mijn verhaal met uw delen. Ik was ooit getrouwd met een man waarvan ik het idee had dat ik veilig bij hem zou zijn en dat we samen een mooie toekomst met kinderen op zouden kunnen bouwen. In onze eerste huwelijksjaren leek dit ook geheel het geval te zijn waardoor er voor mijn hart ook niets meer overbleef om nog te wensen. Toch merkte ik na een kleine vijf jaar dat de sleur in ons samenzijn begon te raken en naarmate dit voortduurde voelde ik mij steeds meer van de man vervreemden die ik ooit zo lief had gehad. Ik vond dat hij veranderde en binnen een aantal weken werden mij donkerste vermoedens bewaarheid; hij had een affaire met onze buurvrouw. Nadat ik de auto van deze vrouw kort en klein had geslagen en ik haar in scherpe bewoording had verteld wat ik van haar vond, heeft mijn man aangedrongen op een scheiding. Dit was binnen een aantal weken geregeld en zo was ik in een zeer korte periode mijn man, mijn gezin en ook het huis, waar ik met zoveel plezier altijd had gewoond, kwijtgeraakt. Tot overmaat van ramp bleek dat ik met een grote schuld bleef zitten die ik onmogelijk met het werk dat ik doe, zou kunnen terugbetalen. U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat ik flink in zak en as zat en met gestage tred afstevende op de schuldsanering. Over hoe ik de schuldsanering ervaar zal ik in het volgende deel van deze tekst nog het een en ander vertellen.

  Het was vervelend maar het was ook de moeite waard

  Soms hoor ik mensen wel eens zeggen dat de schuldsanering voor hen een ramp zou betekenen. Dat was het voor mij in het begin natuurlijk ook wel; je moet je hele uitgavenpatroon aanpassen en dat is eerst best wel even moeilijk. Toch is het ook zo dat je hier op een gegeven moment wel weer aan went en je wordt ook steeds handiger in het besparen van geld en het vinden van alternatieven. De schuldsanering maakt je namelijk veel bewuster van je uitgaven en daarom heeft de schuldsanering ook zeer zeker positieve kanten. Daarbij is het zo dat je door middel van de schuldsanering van je schulden afkomt, wat ik ook een heel mooi vooruitzicht vond. Ik kan dan ook wel zeggen dat de schuldsanering vervelend is maar dat het in ieder geval eindig is en dat vind ik heel positief. Ik kan dan denk ik ook wel concluderen dat:

  Kortom, het is dus aan te raden om eens op het internet wat meer informatie te gaan zoeken over dit interessante onderwerp. Je kunt hier heel veel over vinden.