Structuur en doelstelling

  Structuur en doelstelling

  • Geplaatst op: 27 mei 2014 in Nieuws

  Doelstelling

  Tijdens de vieringen in 1992 van Comenius’ vierhonderdste geboortedag in ons land kwam duidelijk naar voren hoezeer het gedachtegoed van deze veelzijdige 17e eeuwse geleerde de aandacht wettigt van allen die zich bekommeren om de goede omgang tussen de generaties, tussen de verschillende maatschappelijke geledingen en bovenal tussen de verschillende volkeren in en buiten Europa.

  De Comenius Stichting streeft ernaar om het contact met personen en instellingen in binnen en buitenland die zich eveneens op Comenius’ nalatenschap richten, zo veel mogelijk te bevorderen. Zij doet dit zonder een exclusieve binding aan bepaalde politieke, religieuze of ethische posities.

  Werkwijze

  In haar streven belangstelling te wekken voor het ideaal van de theoloog, filosoof en pedagoog Comenius richt de Stichting zich tot een breed publiek, jong en oud. In dit kader beoogt de Stichting vooral de universele inzichten van Comenius in samenklank brengen met de verscheidenheid in het huidige denken, spreken en doen.

  Haar jaarlijkse en landelijke bijeenkomsten zijn steeds gewijd aan een specifiek onderwerp in de geest van Comenius. Door middel van deze bijeenkomsten wil de Stichting een brede discussie op gang brengen.

  Organisatiestructuur

  De Comenius Stichting wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling. Dit Comité vertegenwoordigt uiteenlopende disciplines. Het Bestuur van de Stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Deze Raad is samengesteld uit comeniologen en andere deskundigen op de hierboven bedoelde gebieden. Zij adviseert het Stichtingsbestuur ten aanzien van de inhoud van de te ondernemen activiteiten.

  Teneinde de middelen te verwerven voor het uitvoeren van programma’s wordt contact gezocht met personen en organisaties die het initiatief van de Stichting financieel willen ondersteunen.