Verschillende functies van vloertape

  Verschillende functies van vloertape

  Staandwerk - vloertapeMen kan vloertape in veel verschillende ruimtes nuttig toepassen. Denk hier bij bijvoorbeeld aan een van de volgende opties:

  • in fabriekshallen ter markering
  • in vriescellen ter veiligheid
  • in openbare situaties ter markering
  • op mogelijk natte ondergronden voor grip
  • op trappen, treden en ladders met als doel uitglijden te voorkomen

  Ten eerste kan vloertape dus een rol vervullen wat betreft het aanbrengen van markeringen. Dit houdt in dat het handig kan zijn om met behulp van vloertape op de ondergrond informatie over te brengen op de toeschouwer. Hier bij kan men aan een scala aan verschillende contexten denken. Ten eerste bijvoorbeeld in fabriekshallen. In fabrieken werkt men namelijk vaak met zware machines en gevaarlijke materialen. Het kan in zo een situatie zinvol zijn om aan te geven waar men mag lopen of niet. Daarnaast kan het zinvol zijn om aan te geven waar men mag rijden met voertuigen en waar niet. Er bestaan zelfs speciale instanties van vloertape die uitermate geschikt zijn voor situaties waar zware voertuigen rondrijden. Deze hechten zich aan de ondergrond aan de hand van een lijm op basis van extra sterke ingrediënten. Het uiteindelijk doel van het gebruik van vloertape in een fabriek situatie is het bevorderen van de efficiëntie en de veiligheid. De efficiëntie wordt bevorderd omdat het duidelijk is waar men wel en niet mag lopen, rijden of laden en lossen. Zo voorkomt men opstoppingen en andere situaties die tot een verlies van tijd en geld leiden. Ten tweede wordt de veiligheid door het correct gebruik van vloertape bevorderd omdat men niet in de buurt komt van zware voertuigen of gevaarlijke materialen. Zo kan er in een dergelijke context geen ongeluk voorkomen door een botsing of contact met materialen die gevaarlijke eigenschappen hebben. Uiteindelijk is er vanzelfsprekend ook een wisselwerking tussen de veiligheid en de efficiëntie. Ten eerste heeft een verhoogde veiligheid een positieve invloed op de efficiëntie, omdat er zonder ongelukken meer gewerkt kan worden. Een afwezigheid van ongelukken is verder goed voor de motivatie van het personeel, zodat zij daarna harder willen werken. Een efficiëntie situatie houdt daarnaast gelijk een veilige situatie in, omdat er geen ongelukken gebeuren die het werk kunnen vertragen en tot een verlaging van de moraal van het personeel leiden.

  Vloertape in de publieke sfeer

  In openbare situaties kan vloertape gebruikt worden om markeringen aan te brengen op stoepen, straten en andere openbare ondergronden. Speciale vormen van vloertape zijn zelfs bestand tegen regen, ijzel en sneeuw en kunnen zodoende in alle weersomstandigheden betrouwbaar gebruikt en toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan het Amsterdam Sail evenement. Daar moeten grote massa’s mensen op de juiste manier door het centrum van Amsterdam geleid worden, moeten er consistente rijen voor de pontjes worden gecreëerd en is het van belang dat er geen paniek uitbreekt. Vloertape kan in deze context worden gebruikt om bepaalde plekken af te sluiten voor het publiek, nette rijen te creëren en aan te geven waar mensen het beste kunnen lopen. Het is echter ook zo dat vloertape gebruikt kan worden om ad hoc fiets- en wandelpaden te creëren. Zo kunnen grote groepen mensen efficiënt van de ene naar de andere locatie begeleid worden. Dit houdt echter in dat er met voorbedachten rade een coherent plan uitgestippeld moet worden. Vloertape is uiteindelijk wat dit plan praktisch mogelijk maakt. En, zoals hier boven al genoemd, is er voor elke situatie een juiste vorm van vloertape. Denk bijvoorbeeld aan verschillende weersomstandigheden, zoals regen, ijzel en sneeuw, maar ook aan verschillende soorten voertuigen en voetgangers die er gebruik van maken. Bij zware voertuigen moet bijvoorbeeld sterkere vloertape gebruikt worden dan bij fietsers, terwijl men binnenshuis weer andere lijm kan gebruiken dan op de openbare straat. Sterker nog, als men vloertape in een huis, woning of fabriek wil gebruiken, dan is het vaak van belang dat de lijm niet te sterk is. Dit garandeert dat er geen schade aan de vloer of andere ondergrond plaats vindt. Zo blijft de originele vloer of ondergrond ook daadwerkelijk in originele staat, wat vooral bij een tijdelijke markering en een mooie of dure ondergrond van belang kan zijn.

  Het belang van veiligheid en grip

  Een laatste toepassing van vloertape is in badkamers, zwembaden en toiletten. Met andere woorden, situaties, contexten en ruimtes waarin de vloer nat kan worden. Als een vloer nat wordt, dan kan deze namelijk glad worden. Een gladde vloer kan vervolgens tot uitglijden en zodoende tot ongelukken leiden. Om dit te voorkomen is één factor van groot belang: grip. Wanneer men voldoende grip heeft op de ondergrond, glijdt men ook niet uit. Het creëren van grip kan op verschillende manieren, maar door de bovengenoemde griptape te gebruiken kan men gemakkelijk een ondergrond zekerder maken. Vanuit een particulier perspectief gezien voorkomt dit een boel gedoe. Vooral kinderen en oudere mensen lopen een verhoogde kans om te vallen; met goede griptape kan deze kans aanzienlijk en significant verkleind worden. Als men het echter vanuit het perspectief van een bedrijf bekijkt, dan voorkomt men er ook gemakkelijk een klacht of aanklacht mee. Uiteindelijk is een bedrijf namelijk toch verantwoordelijk voor ongelukken die gebeuren, en een ongeluk kan vaak voorkomen worden door een ondergrond van extra grip te voorzien. Zodoende blijkt dat het materiaal veel verschillende doelen kan dienen. Een eerste functie is markeringen. Ten tweede kan de veiligheid van ruimtes en situaties verhoogd worden door te voorzien in grip.